seven

Certifiering och miljö

Våra certifieringar

För oss är kompetensutveckling en självklar investering för att bli ännu bättre på det vi gör.

ID06-certifiering

ID06-certifiering är en standardiserad identifikation för bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. Det är ett system som säkerställer att personer på arbetsplatser kan identifieras och deras kompetens kan verifieras. Genom ID06-kortet kan behöriga och kvalificerade personer få tillträde till arbetsplatsen, vilket ökar säkerheten och minskar risken för bedrägeri. ID06-certifiering främjar en säker och effektiv arbetsmiljö inom byggsektorn.

Våtrumsintyg

Ett våtrumsintyg är ett värdefullt dokument som bekräftar att våtrumsarbeten har utförts enligt branschens standarder. Det är en garanti för kvalitet och säkerhet vid renovering av badrum och duschutrymmen. Genom noggranna inspektioner och kontroller utfärdas intyget, vilket ger kunder trygghet och minimerar risken för vattenskador.

Fler utbildningar och intyg vi har:

  • Byggställningar
  • Lifttyper enligt LLP1
  • TLP10, truckkort för flera olika klasser.
  • Säkra Lyft
  • Säkerhetsutrustningar